xBanners.net - Exchange Banners Network
Όροι Συμμετοχής

Στους ακόλουθους όρους:

 • όπου αναφέρεται Δίκτυο, εννοείται το Δίκτυο Ανταλλαγής Διαφημίσεων xBanners.net,
 • όπου αναφέρεται Διαφήμιση, εννοείται η διαφήμιση γραφικού (banner) ή κειμένου με τις ρυθμίσεις της,
 • όπου αναφέρεται Μέλος, εννοείται ο λογαριασμός με τον οποίο ένας ή περισσότεροι ιστοχώροι έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο και εμφανίζουν Διαφημίσεις του Δικτύου

Ιστοχώροι

Οι ιστοχώροι που συμμετέχουν πρέπει:

 • να διαθέτουν περιεχόμενο,
 • να μην περιέχουν πορνογραφικό ή προσβλητικό υλικό, εικόνες βίας, προτροπή για παράνομες ενέργειες, ρατσιστικό περιεχόμενο, παράνομο λογισμικό (cracks, warez) ή links σε τέτοια sites.

Το xBanners.net διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όποιο ιστοχώρο δε θεωρεί κατάλληλο για το Δίκτυο, με μοναδικό κριτήριο την ποιότητα της εμφάνισης και του περιεχομένου των ιστοσελίδων.

Χαρακτηριστικά Διαφήμισης

Οι Διαφημίσεις που συμμετέχουν αντιγράφονται στον server του xBanners.net και πρέπει:

 • να μην περιέχουν πορνογραφικό ή προσβλητικό υλικό, εικόνες βίας, προτροπή για παράνομες ενέργειες, ρατσιστικό περιεχόμενο,
 • πρέπει να είναι καλαίσθητες,
 • να στέλνουν τους επισκέπτες που θα τις "κλικάρουν" στους ιστοχώρους του μέλους και να μην τους παραπλανούν,
 • να είναι σε gif ή jpeg ή png ή swf (flash) ή HTML format και να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
  α) Να έχουν διαστάσεις 468x60 pixels και μέγεθος μικρότερο από 21 KB
  β) Να έχουν διαστάσεις 120x60 pixels και μέγεθος μικρότερο από 11 KB

Για κάθε μέγεθος Διαφημίσεων, το Μέλος μπορεί να δημιουργήσει έως 3 Διαφημίσεις-Καμπάνιες. Σε κάθε Διαφήμιση μπορεί να ορίσει διαφορετικό γραφικό-banner, κατηγορία διαφήμισης, τίτλο (alt tag), να ορίσει ποιές μέρες της εβδομάδας να εμφανίζεται, σε ποιές ζώνες ωρών και στους επισκέπτες συγκεκριμένων ομάδων χωρών (Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Ευρώπη, όλο τον κόσμο). Επίσης μπορεί να την αναστείλει προσωρινά, να την ενεργοποιήσει ξανά, να τη διαγράψει ή να την αλλάξει.

Τα Μέλη έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά ωριαία, ημερήσια, μηνιαία και συνολικά στατιστικά.

Θέση & κώδικας Διαφήμισης

 • Οι Διαφημίσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστοχώρου (αρχική ή εσωτερική), ακόμα κι αν χρειάζεται κωδικό για την είσοδο σε αυτή, αρκεί να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στον Διαχειριστή του Δικτύου για τον έλεγχο του περιεχομένου της. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε σελίδες που είναι άσχετες με το θέμα του ιστοχώρου.
 • Σε κάθε σελίδα επιτρέπεται να υπάρχουν έως 2 Διαφημίσεις από το κάθε μέγεθος διαφημίσεων του xBanners.net και εύλογος αριθμός άλλων.
 • Η Διαφήμιση θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχή ή ανάμεσα στα περιεχόμενα των σελίδων και όχι στο τέλος ή σε απόσταση. Στο τέλος της σελίδας επιτρέπεται μόνο εάν φαίνεται χωρίς κύλιση σε οθόνη 17" (εντός των πρώτων 800 pixels)
 • Η Διαφήμιση θα πρέπει να μπορεί να διαβαστεί ολόκληρη.
 • Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε "banner farm" (πολλά banner μαζί).
 • Ο HTML κώδικας που θα δοθεί στα Μέλη θα πρέπει να υπάρχει στις σελίδες τους αυτούσιος χωρίς αλλαγές.
 • Το Μέλος μπορεί να επιλέξει αν θέλει να εμφανίζεται στο κάτω μέρος της Διαφήμισης το λογότυπο του xBanners.net με το δεσμό (link) στην ιστοσελίδα του (www.xbanners.net) ή όχι.
 • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο τεχνητή αύξηση του αριθμού εμφάνισης των Διαφημίσεων, όπως για παράδειγμα με συνεχή reloads της σελίδας, με χρήση scripts, με αυτόματο refresh της σελίδας ή με οποιοδήποτε τρόπο θεωρηθεί παράνομος από το Διαχειριστή.

Ανταπόδοση

Κάθε νέο Μέλος κερδίζει 2.000 εμφανίσεις της Διαφήμισής του. Οι εμφανίσεις αυτές δίνονται προοδευτικά (500 όταν θα έχει πραγματοποιήσει 1.000 εμφανίσεις Διαφημίσεων στον ιστοχώρο του, 500 όταν φτάσει τις 3.000, 500 όταν φτάσει τις 6.000 και 500 όταν φτάσει τις 10.000 εμφανίσεις).

Τα Μέλη κερδίζουν για κάθε εμφάνιση Διαφήμισης του Δικτύου, 0,7 εμφανίσεις της δικής τους Διαφήμισης της ίδιας διάστασης, δηλ. ποσοστό 70%. Επίσης, για κάθε "κλικ" που πραγματοποιείται σε Διαφημίσεις του Δικτύου στον ιστοχώρο τους κερδίζουν 5 εμφανίσεις της δικής τους Διαφήμισης της ίδιας διάστασης.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης της ιστοσελίδας των Μελών, "κλικάρει" πάνω στο λογότυπο του Δικτύου, και γραφτεί νέο Μέλος στο Δίκτυο, τότε το παλαιό Μέλος θα κερδίζει ως προμήθεια επιπλέον εμφανίσεις: α) 500 εφάπαξ και β) όσες είναι το 5% των εμφανίσεων που το νέο Μέλος θα πραγματοποιεί για όσο καιρό παραμένουν και τα δύο Μέλη. Οι 500 εφάπαξ εμφανίσεις θα του δοθούν μόλις το παλαιό Μέλος συμπληρώσει τις 1.000 εμφανίσεις Διαφημίσεων.

Τα Μέλη έχουν δικαίωμα αγοράς πακέτων επιπλέον Διαφήμισης από το xBanners.net.

Ευθύνες xBanners.net & Μελών

Με σκοπό να διασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών στα μέλη του δικτύου xBanners.net, οι Διαχειριστές του Δικτύου, μετά από έλεγχο, εγκρίνουν κάθε νέο ιστοχώρο που εντάσεται στο Δίκτυο, εγκρίνουν κάθε νέα διαφήμιση πριν προβληθεί, και ελέγχουν με πληθώρα εργαλείων και σε τακτική βάση τις σελίδες των μελών και τα στατιστικά. Κατά την περίοδο προ της εγκρίσεως μιας Διαφήμισης, οι εμφανίσεις που τα Μέλη κερδίζουν εμφανίζοντας στον ιστοχώρο τους Διαφημίσεις του Δικτύου, δεν χάνονται, αλλά αρχίζουν να χρησιμοποιούνται από την στιγμή που η Διαφήμισή τους ελεγχθεί και εγκριθεί από τους Διαχειριστές.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση και μεταπώληση των υπηρεσιών του xBanners.net από τα Μέλη. Το XBanners.net διατηρεί το δικαίωμα εμφάνισης διαφημίσεων και από άλλες πηγές διαφήμισης (εκτός των Μελών του Δικτύου) με σκοπό την ύπαρξη διαθέσιμων διαφημίσεων για εμφάνιση κάθε στιγμή.

Το Δίκτυο xBanners.net διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί ή να αλλάζει τους Όρους Συμμετοχής. Σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών, οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν από το web site ή μέσω e-mail τα μέλη του Δικτύου. Τα Μέλη έχουν την ευθύνη να ελέγχουν τακτικά τους Όρους Συμμετοχής. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών του xBanners.net συνεπάγεται την αποδοχή των αλλαγών των Όρων Συμμετοχής.

Τα Μέλη μπορούν να σταματήσουν την εμφάνιση Διαφημίσεων του Δικτύου οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν. Τυχόν οφειλόμενες από το Δίκτυο εμφανίσεις της διαφήμισής τους δε χάνονται.

Το Δίκτυο xBanners.net δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοχώρων των Μελών του καθώς και για τις Διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω αυτού. Επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη για ζημίες, απώλειες που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών του Δικτύου εκ μέρους των Μελών του και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Οι υπηρεσίες μπορούν να τερματιστούν μερικώς ή ολικώς ανά πάσα στιγμή. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων έχουν μόνο όσοι αγόρασαν από το Δίκτυο την προβολή Διαφημίσεων και από υπαιτιότητα του Δικτύου αυτές δε προβλήθηκαν.

Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος παρατηρήσει σε κάποια απο τις σελίδες των Μελών περιεχόμενο αντίθετο με τους Όρους Συμμετοχής, οφείλει να ενημερώσει το Διαχειριστή του Δικτύου.

Το Δίκτυο xBanners.net διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που παραβιαστούν οι ανωτέρω όροι και αναλόγως της παράβασης, να αναστείλει προσωρινά ή και να διακόψει οριστικά τους αντίστοιχους λογαριασμούς των Μελών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαγραφή λογαριασμού μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που κάποιο Μέλος παραμείνει ανενεργό (δεν εμφανίζει Διαφημίσεις του Δικτύου) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαγραφής λογαριασμού χάνονται όλα τα προνόμια και οι χρωστούμενες εμφανίσεις του Μέλους.

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες του Δικτύου xBanners.net προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.


:: Εγγραφή στο Δίκτυο Ανταλλαγών :: Διαφήμιση στο Δίκτυο :: Είσοδος Μέλους :: Υπενθύμιση Κωδικού ::